Downtown Issues 2

13.08 – 23.09 2023

Issues galley Stockholm
Avesta Art 2023

13.05 – 17.09 2023

Verket

Caretaker

18.03 – 15.04 2023

Issues galleryNumbness and Serenity

04.02 – 07.05 2023

Ystad Konstmuseum


SKYMNINGSLAND

29.10 2022 – 9.4 2023

Moderna museet Malmö


I den internationella grupputställningen Skymningsland utforskar vi upplevelsen av att stå på tröskeln till det okända. Detta att veta att vardagslivet inte kommer att kunna fortsätta att vara på samma sätt, men att inte heller ha en aning om vad som väntar i dess ställe. Att inse vårt beroende av ett ohållbart system och uppleva hur den dominerande berättelsen om livet och världen skevar, men att samtidigt erfara hur oerhört svårt det är att tänka och leva annorlunda.


Medverkande konstnärer: Isabelle Andriessen, Alberta Whittle, Rose-Marie Huuva, Yael Bartana, Anna Ling, Aernout Mik, Sandra Mujinga, Stina Siljing, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Ida Persson, och Jonas Staal.

Curator: Joa LjungbergNumbness and Serenity

24.9 2022 – 8.1 2023

Varbergs konsthallAll rights reserved © Ida Persson 2021